zgfmyybg-1371082658

Gerek teknolojinin gelişmesi gerek düşünme becerilerinin öneminin ortaya çıkması ile öğrenme yeniden şekillenmekte ve geleceğin gerçeklerine göre yeniden tanımlanmaktadır. Bilginin ulaşılabilirliğinin kolaylaşması artık bilginin işlenmesi sürecine vurguyu artırmaktadır. Bu sürecin ise etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi için belli becerilerin geliştirilmesi büyük önem kazanmaktadır. Bu yazımda, bu becerilerin önemli olan bir kaçından bahsetmek ve bu becerilerin geliştirilmesi için bazı öneriler sunmak istiyorum.

flow chart diagram

Analitik düşünme: “bir problemi çözmek için, bilgileri ayrıştırarak ve sorunu oluşturan öğeleri göz önüne alarak sonuca varmak için yürütülen sistematik düşünme tarzı” olarak tanımlanır ( http://blog.milliyet.com.tr/analitik-dusunmek-ne-demektir-ve-nasil-uygulanir-/Blog/?BlogNo=485113 )

Nasıl Geliştirilir:

1- Problemin, meselenin iyi ve doğru anlaşılması,
2- Bu konu üzerinde mümkün mertebe çok araştırma ve soruşturma yapılması, gereken bilgilerin toplanması,
3- Ortaya çıkan muhtelif çözüm ihtimallerinin tespiti,
4- Mümkün çözümlerin bir bir denenmesinin tasarlanması,
5- Bunlar içinden en iyi, en az riskli çözümün seçilmesi,
6- Nihai çözümün tatbik edilmesi.

http://www.kritik-analitik.com/NewsPopUp.aspx?Id=168

Analytical

Algoritmik düşünce aslında bir hareket, durum yada oluşumu A’dan Z’ye düşünüp burada karşılaşabileceğiniz  hatalar yada durumları öngörerek buna karşı izleyeceğiniz hareket tarzını oluşturmaktır… (http://serhadbahadir.blogspot.com.tr/2014/12/algoritmik-dusunce-nedir-oops.html ) ( bir tik olmasa da önemli )

  1. Polisiye roman okumak
  2. Kodlama öğrenmek

crit_thinking_pic

Kritik düşünme: Kritik düşünme en genel anlamıyla “kişinin beynini kullanma sanatı” olarak ifade edilebilir. Kendi yaşamımızı kolaylaştırma anlamında ya da karşılaştığımız problemleri çözme anlamında kritik düşünmeye yaklaştığımız zaman olay biraz daha anlam kazanmaktadır. Kişi zamanla kendi yetenekleri ölçüsünde zihinsel süreçlerini ve akıl yürütme yollarını / bunları denetleme araçlarını ortaya çıkardığı ve kullandığı ölçüde kritik düşünme yetisini gerçekleştirmiş sayılacaktır.

  1. Öğretim esnasında daha az konuşarak öğrencilerin daha çok düşünmelerine olanak tanıyın.
  2. Öğrencilere okuma yerine kendi başlarına nasıl okuyabileceklerini öğretin.
  3. Kavram öğretiminde gerçek hayattan alınan örnekler üzerinde durun.
  4. Öğrencileri kritik düşünmeye yöneltecek okuma, yazma ve dinleme etkinliklerine yer verin.
  5. Bir konu hakkında düşünürken bunu sesli bir şekilde öğrencilerin önünde yapın. Düşünme biçiminizi izlemelerine olanak tanıyın.
  6. Öğrencilere sık sık sokratik diyalog gerektiren sorular yöneltin.
  7. Bir öğrencinin verdiği bir yanıttan bir başka öğrencinin ne anladığını sorun.
  8. Özellikle soyut kavramların öğretiminde somut nesnelerden yararlanın.

(( Dr. Osman Cankoy ))

Ethics

Etik düşünme, temelde doğruluk veya yanlışlık, iyi veya kötü gibi ahlaki yargıları ele alan bir kavramdır. Etik düşünce ise, tüm düşünce becerilerinin sonucunda alınan karar ya da eylemlere bu değerler doğrultusunda bakmamızı sağlayan bir düşünce becerisidir. (http://www.sayginsaygin.com/7-dusunce-becerisi.aspx )

Bu konuda ise; Sorumluluk, Saygı ,Emek kavramları iyice anlaşılıp alıntı yapma gibi becerilerin öğretilmesi önemlidir.