898170714

Yeni döneme bazı değişiklerle giriyoruz bu sene. Sanırım en sükse yaratan değişiklik okulların başlama tarihi gibi medyada yer bulsa da diğer önemli bir değişiklik İngilizce Ders Kitaplarında değişiklik. Değişiklik her ne kadar iyidir dense de her sene yapılan değişiklikler adaptasyon, sürdürülebilirlik, hazırlık ve tutarlılık kavramları açısından pek de olumlu sonuçlara sebep olduğunu söylemek zor.

Özellikle İngilizce gibi hem gerekliliği hem de yeni dünyanın olmazsa olmazı olan bir dersin bu değişimlerden olumlu etkilenmesi yapılacak değişimlerin merkezinde olmasını bir zaruret haline gerektirmektedir. Bilginin her yerde olması, her an ulaşılabilirliğinin artması ve gelişmelerden haberdar olmanın önemini göz önünde bulundurduğumuzda bu gelişmelerin en çok paylaşıldığı dil olan İngilizce öğrenmenin her geçen gün artmakta olduğu herkesin ortak kanısı.

Eğitimciler olarak bizler her ne kadar zor koşullar içerisinde çalışmak durumunda olsak da bize düşen görev bu zorluklardan yakınmaktan çok öğrencilerimizin bu koşullardan en olumlu şekilde faydalanabilmelerine olanak ve imkan sağlamaktır. Elbette kendi alanımda bu koşullara yönelik tavrımızı birlik halinde belirtmek gerekse de bu durum öğrencilerimize sunacağımız öğrenme deneyimlerine olumsuzluklardan uzak şekilde yansıma zorunluluğunu değiştirmemektedir.

Bu döneme aslında olumlu birkaç adımla başladığımızı söyleyebiliriz. EĞER DEĞİŞİKLİK olmazsa

 • Yine TEOG sınavına hazırlanacağız
 • Yeni kitaptaki ünite sayısı azaltılmış
 • İletişimsel kazanımlar, salt grammar içeriğinin önüne geçmiş
 • TEOG Sınavları iletişim ve okuma-anlama vurgusunu yapmakta
 • Yeni döneme hangi kitapla başlayacağımızı biliyoruz

 

Bu olumlu gelişmeler biz İngilizce öğretmenlerine ve öğrencilerine önemli kolaylıklar sağlayacaktır.

 • Neye nasıl hazırlanacağımızı biliyoruz
 • Öncelere kıyasla, hazırlık yapmak için yeterli zamanımız mevcut
 • Dil öğrenmenin olmazsa olmazı “tekrar” fırsatımızı artırabiliriz

 

Bildiğimiz üzere, şimdiye kadar olan TEOG sınavlarında en sıkıntılı disiplinlerin başında İngilizce gelmekte. Bunu birkaç sebebi var elbet;

 • Sık değişen sınav sistemi
 • Bilgilendirme konusunda yalnız bırakılan öğretmenler
 • Ders materyallerinin zorluğu
 • Eşit olmayan ve adaletsiz fiziksel koşullar
 • Hemen hemen her sınavda yaşanan tartışmalı sorular
 • Kaynak yetersizliği

 

Ancak bu dönem yukarıdaki bazı olumsuzlukları değiştirmek için şansa sahibiz gibi bir umut büyütmekteyim. İngilizce’yi sevdirebileceğimize dair bir beklentim yüksek. Bu konuda bizlere düşen dilin öğretim amacını unutmamamız, dili sevdirebilecek etkinliklere daha fazla yer vermemiz ve öğrencileri bu öğrenme sürecinin merkezine alan çalışmalara yer vermemiz. Onların ilgi ve becerilerini ön plana çıkaracak çeşitlendirilmiş ve farklılaştırılmış çalışmalara daha çok ağırlık vermek de önemli bir yer tutmakta. Bunları nasıl yapacağız sorusuna cevaplar ise gelişen teknoloji ile her yerde, hatta ceplerimizde. Yeter ki bu konuda bir tasarruf sergileme niyetimiz ve gayretimiz olsun. Bunu için bizlere düşen;

 • İlgili web sitelerinden okumalar yapmak
 • Bloglardan faydalanmak
 • Teknolojiden yararlanmak
 • Öğretmeye değil öğrenmeye odaklanmak
 • Dili yaşamak yaşatmak, soruya boğulmamak
 • Kendi öğrenme ve gelişimize hiçbir zaman “dur” dememek
 • Paylaşmak

Bunları başarabilmek için kendimize ve öğrencilerimize hedefler belirlemeli ve bu hedeflere uygun hazırlıklar ve etkinler ile çalışmalarımızı organize etmeliyiz. Öğrenme süreçlerini modern yaklaşımlarla “tasarlamalıyız.” Biz öğretmenlere düşen en büyük görev budur.

creative-people

Kitabımızı elimize aldığımızda içeriği hedeflere dönüştürürken bazı sorular sormalı ve bu sorulara en uygun cevapları vermeliyiz. Yeni yüzyılın öğretmeninin en büyük sorumluluğu öğrencilerine en uygun şekilde içeriği tasarlamak ve yönetmektir. Peki nasıl sorular sorabiliriz?

 • Burada önemli olan nedir?
 • Burada hangi problemler var?
 • Bu konu hakkında ne biliyoruz?
 • Bu konu hakkında ne bilmemiz gerekiyor?
 • Bu konu tamamlandığında hangi kazanımlar elde edilecek?
 • Hedef kitlenin mevcut durumu nedir?
 • Hedef kitlenin bilgi, ilgi ve becerileri ne yönde?
 • Bu bilgi, ilgi ve becerilerden nasıl faydalanabiliriz?
 • Hedef kitle bu hedeflere ulaşmak için hangi becerilerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyuyor?
 • Hangi yöntem ve teknikler bu hedefte bize destek olacak?
 • Hangi materyallerden faydalanabiliriz?
 • Teknolojiden bu konuda faydalanacak mıyız? Evetse, nasıl ve hangileri?
 • Bu sürecin ölçme ve değerlendirmesi nasıl yapılacak?
 • Yapılan bu ölçme değerlendirme süreci, hedef kitlenin öğrenmesine destek olacak mı?
 • Hedef kitle bu konu ile ilgili cevaplar verebildiği kadar yaratıcı sorular da sorabilecekler mi?

 

Bu sorular artırılabilir ya da sadece gerekli olanlar kullanılabilir. Önemli olan ilgili konu ile ilgili sorular sormak. Soru kültürü olan bir eğitimci, soru sordurma kültürünü de aktarabilir. İçselleştirdiğimiz beceri ve bilgileri aktarabileceğimizi aklımızda tutmakta fayda var. Bunun üzerine daha çok konuşmak ve paylaşım yapmak gerekir. Bu konuda bir öğrenme ortamı oluşturun kendimize ve bu konular hakkında istişarelerimizi artırmalıyız.

 

TEOG için kullanılacak olan ders kitabı hakkında değerlendirme

Bu başlık altındaki değerlendirmemi yaparken hem kendi deneyimlerimden hem de farklı ders kitabı değerlendirme ölçeklerinden faydalandığımı belirtmek istiyorum. Bunu yaparken de olumlu kısımlara odaklanmak istiyorum. Olumsuzlukları bulmak konusundaki deneyimlerimiz ve becerilerimiz zaten yeterince yüksek diye düşünüyorum.

web designing

Bu Sene 8. Sınıflarda Okutulması planlanan kitapta ne gibi olumlu yönler var?

(Tabi bir sürprizle karşılaşmazsak! )

 

 • En dikkat çeken özelliği ünite sayılarındaki azalma: Bu bizlere ve öğrencilere daha çok tekrar imkanı verecektir ve etkinliklerin çeşitlendirilmesinde kolaylıklar sağlayacaktır.
 • Kitabın sonundaki alternatif ölçme ve değerlendirme araçları: Özellikle biçimlendirici değerlendirme konusunda önemli bir beceri kazanımı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu kaynaklardan alınacak geribildirimler ile içeriği ve öğrenme süreçlerini yeniden tasarlama konusunda önemli bir katkı sunabilir.
 • Hedef kitlenin ilgisine uyarlanabilecek ünite konuları: Daha önceki kitaplarda tercih edilen ünite konuları, öğrencilerin ilgisine fazla hitap edememekteydi. Ancak bu yeni dönemde öğrencilerin ilgisine uygun denilebilecek konuların tercih edilmesi, öğrenme sürecinin keyfini ve öğrenci katılımını artırmak için bizlere önemli kozlar verebilir.
 • Kazanımların iletişimsel becerilere hitap ediyor olması: Bu son süreçlerde olumlu değişimler gösteren bir alandı. Bu kitap ile bu konudaki vurgu daha da artmış. Bizlere de eğitimciler olarak öğrenme süreçlerini bu felsefe ile tasarlama sorumluluğu vermekte.
 • Görsellerin hedef kitleye uygunluğu: Eskiye nazaran kullanılan görsellerin gerçek resim ve fotoğraflardan oluşması, hedef kitlenin gelişimsel ilgi ve durumlarına daha çok hitap ettiğini düşünüyorum.
 • Kültürel içerik: Kitap içeriğinde gerek dünyadan gerekse kendi ülkemizden örnekler vererek öğrencilerin ilgilerini aktif tutma konusunda bir girişimde bulunmuştur.
 • Temel dil becerilene uygun içerik: Dilin 4 becerisine hitap edebilecek etkinliklere yer verilmesi, dilin daha etkin öğrenilmesine imkan sağlayabilir. Bu konuda umarım fiziksel koşullar da bizlere yardımcı olur.
 • Derse giriş etkinliklerine yer verilmesi: Derslerin içine hızlı bir girişten ziyade beyin fırtınası yapılmasına uygun etkinliklere yer verilmesi öğrencileri bu ünitelere olumlu hazırlayacaktır.
 • Öğretmen kitabındaki soru önerileri: Soru sormak önemli bir beceridir. Bu konuda öğretmenlerin kılavuz kitaplarındaki soru alternatifleri öğretmenlere ilham olacaktır.
 • Teknolojiye yer verilmesi: Bu günümüz öğrencilerinin ilgilerinin dikkate alındığını göstermektedir. Bu öğretmenler için önemli bir imkandır. Bunu etkili kullanmak bizim sorumluluğumuzda.
 • Diyaloglara yer verilmesi: Diyaloglar öğrencilerin en keyif aldığı etkinliklerin başında gelmesinin yanı sıra temel dil hedefleri ile direkt örtüşmesi de kitabın önemli artıları arasında yer almaktadır.
 • Workbook ( çalışma kitabı) ‘nın çeşitli etkinlikleri: Çalışma kitabına da özel bir hassasiyet gösterilmiş gibi düşünüyorum. Farklı etkinlikler her öğrenciye farklı öğrenme deneyimleri sağlaması açısından katkı sağlayacaktır.

 

Tüm bunların yanında geliştirilmesi gereken konular ve noktalar elbette ki olacaktır. Bizler eğitimciler olarak olumlu kısımlarına odaklanarak , maksimum faydanın gerçekleşmesi için tüm iyi niyet ve yaratıcılığımız ile sorumluluğu elimize almalıyız. Bizlere düşen araştırmak, okumak, teknolojiden faydalanmak, öğrenme deneyimleri yaratmak, dilin temel hedeflerini düşünmek ve keyif alarak keyif vermek.

Herkese yeni dönemde başarılar dilerim. Paylaşalım, paylaşalım, paylaşalım.

 

Dinçer Demir