Dinçer Demir's Blog

A page to share all about learning , teaching ,education, training , e-learning& edTech…

Öğretmenler Yeni Döneme Girerken

  Yeni bir gün yeni bir umut doğurur hemen hemen hepimiz için. Yeni bir dönem ise, öğretmenler için , çok fazla anlama gelebilir. Hem kendimiz için umutlar yeşertiriz hem de nice öğrenci için umutlar ekeriz. Değişim durdurulamaz denmiş olabilir binlerce kez ama kimse yönetilemez dememiş. İşte o zaman değişimi yönetmek ve değişime umutlar yüklemek için […]

TEOG’a Yolculuk- Program Önerisi

TEOG Üzerine Öneriler Çalışma Programı

Diagnose for Remedy of E-S/F-L Teaching in Turkey

Turkish EFL ESL Education diagnose on the problems

  • Registered Blogger

  • Previous Entries

  • Who- Where